Bio för daglediga

Bio för oss daglediga. 
Filmvisning, servering av kaffe och kaka. 
Allt för 100:-
Klockan 14.00

Kommande filmer:

15 Okt En komikers uppväxt

29 Okt Till Frank skiljer oss åt

12 Nov Jag kommer hem igen till jul OBS KL 10.00 Efter filmen serveras sopplunch 80 kr.

Välkomna!

Alla filmer är med svensk text